Työ- ja yhteisövalmennus

Työyhteisöjen muutostilanteessa ohjausta, valmennusta, suunnitelmallisen tulevaisuuden rakentamista

työvalmennusta ja työnohjausta yksilöille ja yhteisöille

pedagoginen tuki työpaikoille; tuki perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen

yhteistyö, tiimityö ja työhyvinvointi

työyhteisösovittelu

 

Muutosturva

Muutosturvaa kollektiiviperusteella irtisanotuille

jos työsuhde on  kestänyt vähintään viisi vuotta

oikeus saada työllistymistä edistävää koulutusta

kuukausipalkan arvosta

työnantaja maksaa

 

Asiakaspalvelu

Yhteisin keinoin toimivalla vuorovaikutuksella laadukkaampaan palveluun

asiakaspalvelu, keskeinen kilpailutekijä

ainutkertainen kohtaaminen; kun ihminen kohtaa ihmisen

asenne ratkaisee

hygieniapassikoulutus ja testi

 

Johtaminen

Johtajavalmennusta  yksilöiden, ryhmien, tilanteiden ja organisaation johtamishaasteisiin sekä  henkilökohtaiseen kasvuun esimiehenä ja johtajana.

Valmennusteemoina mm:

johtajan tunteet ja järki

johtajan ratkaisut – hyvät päätökset

kuuntelun, läsnäolon ja ymmärryksen tiellä

ristiriitatilanteet ja ratkaisukeskeinen ote

johtajan työpersoonallisuusprofiili  ja henkilökohtainen sparraus;
oman toimintatyylin tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen

 

Yrittäjyys

Tukea ja ohjausta yrittäjäksi ryhtyville henkilökohtaisesti tai pienryhmässä

liikeidean Learning cafe

aloittavan yrittäjän couching

myös muutosturvakoulutuksena

 

 

Tuotteet:

Yhdessä yli 100 vuoden kokemuksella.

 

Diffe-valmennus osuuskunta, 2017