Home

 

Diffen BusinessPedagogiikka on tapa toimia

asiakasta kuunnellen, tuoden vaihtoehtoisia toimintatapoja.
Se luo uutta ajattelua oppimiseen ja ohjaukseen.
Se vie yritystä uusien menetelmien ja toimintatapojen ääreen.
Se luottaa innovatiiviseen ajatteluun, muutoshalukkuuteen ja ainutkertaisiin kokemuksiin tässä ja nyt, yhdessä kehittäen
pedagogiikan hengessä.

Yhdessä yli 100 vuoden kokemuksella.

 

Diffe-valmennus osuuskunta, 2017